Η KUBE CONTRACTORS IKE, ιδρύεται ως συγχώνευση κατασκευαστικών τομέων της KΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΕ και της INTEKKAT Α.Ε., στοχεύοντας στην ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου συνδυάζοντας το προσωπικό και την εμπειρία των δύο εταιριών σε ένα φορέα.