Ποιότητα και Περιβάλλον

Βιωσημότητα για τις μελοντικές γενιές.

343181819

Ποιότητα

Είμαστε περίφανοι για την δουλειά μας. Στην KUBE διατηρούμε τον ύψιστο σεβασμό για τους πελάτες μας, και τις κοινωνίες μέσα στις οποίες εργαζόμαστε, και είμαστε ευγνόμωνες για την συμμετοχή τους στην συνέχιση των επιτυχιών μας. Νιώθουμε τιμημένοι και προνομιούχοι να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να ικανοποιούμε τις προσδοκίες τους, και να ολοκληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί τους στο ακέραιο. Ακούμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και επιδιώκουμε πάντα να ανταπεξερχόμαστε κατά το δυνατόν βέλτιστα εφαρμόζοντας τις τεχνικές και διαχειρστικές μας ικανότητες. Αποκλειστικός μας στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίησή τους. Η ποιότητα της δουλειάς μας είναι ο λόγος των συλλογικών μας επιτοιχιών. Ο κάθε ένας από τους συνεργάτες μας ξεχωριστά εργάζεται προς την κατεύθυνση της συλλογικής επιτυχίας. Το έμπειρο προσωπικό, τα εργαλεία σωστής μελέτης και η βέλτιστες κατασκευαστικές εφαρμογές, όπως και η συνεχώς ενήμερη χρήση τεχνολογικών μέσων, είναι μόνο κάποιους από τους βασικούς λόγους, που ξεχωρίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η KUBE.

308866448

Περιβάλλον

Η KUBE συνεχώς αποδεικνύει τη βαθειά πίστης της ότι ένα βιώσημο περιβάλλον, μπορεί μόνο να επιτευχθεί, μέσω της προσεχτικής και λελογισμένης χρήσης των φυσικών πόρων. Είμαστε δεσμευμένοι να στηρίζουμε και να συμβουλεύουμε τους πελάτες και συνεργάτες μας, για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω των δραστηριοτήτων τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Στο πλαίσιο των περιβαλλοντολικών δεσμεύσεών μας, η KUBE εφαρμόζει αυστηρά σε όλες τις δραστηριότητές της και λειτουργίες της, την πλήρη προσαρμογή με τους περιβαντολογικούς νόμους και κανόνες. Η KUBE επιστήνει συνεχώς την προσοχή των υπαλλήλων της και διοικητικού προσωπικού της, ώστε η προσταστία του περιβάλλοντος να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των δραστηριοτήτων και λειτορυγιών της. Οι project managers καλούνται σε κάθε έργο να παράγουν εκθέσεις που αναφέρονται η ενέργειες που γίναναι προς αυτή την κατεύθυνση.

9c608a_1eebf354c9cc4978950072481b9c35de_mv2_d_5144

Ασφάλεια & Υγεία

ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας και στα εργοτάξια γενικώς απτελεί θέμελια αρχή της κουλτούρας μας. Η KUBE έχει επιτύχεις να ολοικληρώσει με ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ το 90% των έργων της. Χρόνο με τον χρόνο, η φιλοσοφία μας για ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, έχεις βοηθήσει να μας καταχωρεί στις εταιρίες με τα λιγότερα ατυχήματα.

Στην KUBE, πιστεύουμε ότι κάθε ατύχημα, και επομένως οποιαδήποτε τραυματισμός, μπορεί να αποφευχθεί και για αυτό το λόγο εμποτίζουμε αυτή την φιλοσοφία μας σε κάθε έργο της KUBE, με συνεχή ενημέρωση και επιτόπου εκπαίδευση. Ο κάθε εργαζόμενος έχει δικαίομα να παύση την εργασία του αν πάσα στιγμή σε περίπτωση που νιώσει ότι δεν είναι ασφαλές. Στο ίδιο πλαίσιο απαιτούμε και από όλους τους υπεργολάβουςκαι συνεργάτες μας να υοθετούν την ίδια νοοτροπία στην εργασία τους. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω, έχουν ώς αποτέλεσμα την άριστη απόδοση σε θέματα ασφάλειας, ακόμα και σε επικίνδυνες καταστάσεις εργασίας, κακών καιρικών συνθηκών και απομονομένων θέσεων.

Η αφοσίωσή μας στην ασφάλεια βοηθάει τους εργάτες μας να παραμένουν ασφαλείς ενώ παράλληλα αποζημειώνει και τους πελάτες μας. Το κόστος λειτουργίας του έργου μειώνεται και η απόδοση των εργασιών αυξάνεται λόγω του ότι χάνεται λιγότερος χρόνος με ατυχήματα. Και προπάντων οι άνθρωποί μας επιστρέφουν κάθε μέρα ασφαλοί σπίτι στις οικογένειές τους.

Kube Contractors logo white 2018

About Kube Contractors

KUBE is an experienced general building contractor with expertise in High End Developments, operating successfully for more than 55 years in the construction industry, with offices in London (UK) and Athens (GR).

We integrate design & engineering, procurement and construction functions to complete all types of building projects and meet our clients’ expectations.

Contact Info

  4, Aristotelous St, Kallithea,
17671, Athens, GR

  +30 210 3222262
  info@kubecontractors.com

Daily: 9:00 am - 6:00 pm
Sunday: Closed

© Copyright 2017 Kube Contractors - All Rights Reserved. Designed & developed by Inspire Web | Privacy Policy